Privacy & veiligheid

De Rolsteen heeft technische en organisatorische maatregelen getroffen om de overdracht van privacygevoelige gegevens en betalingsgegevens te beveiligen. Wij maken gebruik van de bestellingsverwerking door een SSL-verbinding. SSL (Secure Socket Layer) is een manier van coderen die het vrijwel onmogelijk maakt voor derden om berichten te lezen.

Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van De Rolsteen. Wij kunnen deze gegevens gebruiken voor commerciële doeleinden tenzij u aangeeft geen prijs te stellen op commerciële communicatie. U heeft recht op inzage van deze gegevens en kunt verbetering, aanvulling, wijziging of verwijdering verlangen.

Wij behandelen uw gegevens volgens de richtlijnen zoals verstrekt door de wet bescherming persoonsgegevens. Uw gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Uw gegevens zullen door ons niet worden verstrekt of ter inzage worden gegeven aan derden.