Levering & verzending

De Rolsteen heeft vrijwel alle artikelen op voorraad. Bestellingen worden zo snel mogelijk verstuurd, in het algemeen met PostNL en DPD. Voorlopig alleen naar Nederland en België.

Bij betaling vooraf verstuurt De Rolsteen de bestelde artikelen in de regel onmiddellijk na ontvangst van de betaling, waarbij een uitzondering moet worden gemaakt voor tussentijdse verkoop van unieke exemplaren. Dit zal dan aan de klant telefonisch of per e-mail meegedeeld worden. De Rolsteen zal zich ervoor inspannen de website onmiddellijk aan te passen.

De genoemde levertijden zijn een benadering. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de klant de overeenkomst in stand laat. De klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Eventueel reeds betaalde bedragen zullen worden geretourneerd.

Indien de klant een artikel bestelt dat tijdelijk niet op voorraad is, zal aan de klant een indicatie worden gegeven op welke termijn het weer beschikbaar zal zijn.

Levering vindt plaats op het adres dat bij de totstandkoming van de overeenkomst door de klant is opgegeven.

Verlies, breuk, diefstal of andere schade gedurende het transport zijn voor risico van de koper en kunnen niet op De Rolsteen worden verhaald.