Herroepingsrecht

Indien u een artikel om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht, na voorafgaande melding, telefonisch of per e-mail, het artikel binnen 14 dagen na aflevering aan De Rolsteen te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de artikelen niet beschadigd of gebruikt zijn. De kosten van de retourzending zijn voor rekening van de klant.

Indien de klant gebruik maakt van het recht zoals vermeld in dit artikel, dan zal De Rolsteen binnen 10 dagen zorgdragen voor terugbetaling van het bedrag dat voor de artikelen door de klant is betaald.